IV Jornada INNOVA-TEA

Dijous 16 i divendres 17 (Saló de Graus, FFTiC): «One Day in Europe (I): França, Alemanya, Polònia. Jornades internacionals de la FFTiC».
Jornades dedicades a la llengua, literatura i cultura d’aquests tres països. Hi haurà intervencions des de diversos àmbits professionals. Organitza: Vicedeganat de Relacions Exteriors i Participació.
Download: 2013.pdf (312 Kb)
Nota: Para descargar o ver el documento PDF necesita Acrobat Reader.

Suscripción a nuestro boletín de novedades